site logo
Leermiddelen - middelen voor lesgeven in de hele klas. Digibordgereedschappen – maak het jezelf makkelijk. Deze digibordgereedschappen kunnen worden ingezet bij klassenmanagement en effectieve instructie.

Vertaling door Harm Hofstede. Dank je Harm!

Handige Tellers
Handig aftrekken
Teach aftrekken op een manier waar u de verwijderde hoeveelheid kunnen zien.

The Date Chart
Vandaag de dag
Een dagopener op het digibord voor het bespreken van de datum en het weer.
Plaats Value Pieces
Rekenblokjes
Met dit gereedschap demonstreer je eenheden, tientallen en honderdtallen door middel van splitsen en opnieuw combineren.

Cijferwaarde
Cijferwaarde
Met dit gereedschap toon je de waarde van de cijfers van een getal.
Teller
Teller
Gereedschap voor het oefenen van getalswaarde én tellen. Toon de telrij wanneer je een tiental, honderdtal, duizendtal of tienduizendtal toevoegt. Plaats desgewenst de komma op de gewenste positie.
Clock Demonstrator
Klok Betoger
Ga vooruit en achteruit in eenheden van 1min, 5mins etc.
Isoleer slechts één wijzer om uitleg te helpen.
Verberg en onthul de handen, zodat je kinderen kunt uitdagen om je op hun klokken te laten zien.
Gebruik kleurengecodeerde wijzers en de bijbehorende digitale klok met kleurcodering om het digitale formaat te introduceren.
Leraren kunnen Romeinse cijfers selecteren.
Som Schalen
Sommen/Getallen-weegschaal
Verken = <, > en stel een verborgen getal in Mathes Stories.
Array-Weergave
Array-Weergave
Een geweldig hulpmiddel om aan te tonen dat vermenigvuldiging in elke volgorde kan worden gedaan en dat deling het omgekeerde is van vermenigvuldiging. Schrijf een wiskundeverhaal met vermenigvuldiging en druk op '=' om een array te maken. Klik op elke kolom van de array en zeg 'Dat is tijd nummer 1. Dat is tijd nummer 2 ... enz Draai de matrix aan te tonen dat vermenigvuldiging kan worden uitgevoerd in elke volgorde.
Number Square
Nummer Vierkant
Een interactief nummervierkantje.

Haai Nummers
Haai Nummers

Stuntvlieger
Stuntvlieger
Een vliegtuig-themed letter vorming demonstratie tool. Cursieve en niet-cursieve tekst. Je kunt de kleur van de rook halverwege de vlucht veranderen!
Geschrift Herhaling
Handschrift Herhaling
Speelt uw handschrift op het scherm opnieuw af.

Schrijf een woord en speel het continu opnieuw af.

Het beste is dat je hand niet in de weg zit wanneer de kinderen proberen te leren!Waarom niet prop-up van uw klas tabletten en laat een verschillende groepen kinderen oefenen verschillende woorden?

advertisements
advertisements
advertisements